תקנון האתר

 ayuli 315 Anti Aging Clinic 

 • הגולש/ת מסכים/ה ומצהיר/ה כי ייתכנו שיבושים ,תקלות, שינויים באתר עקב נסיבות חיצוניות שאינן תלויות בהנהלת האתר.

 • הגולש/ת נותן /ת הסכמתו/ה לכך שמפעילת האתר תהה רשאית לנקוט בכל פעולה באתר, גם אם פעולה זו עלולה לגרום לקשיים טכנולוגיים ו\או לחסום ו\או לעכב את הגלישה באתר. הנהלת האתר אינה מתחייבת ו\או מבטיחה לגבי היעדר וירוסים, רכיבים מזיקים אחרים בהם או העדרן תקלות טכניות באתר ו\או במערכות המחשוב של המפעיל, ולכן לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות ו\או הורדת האתר לאלתר או בצורה זמנית.

 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID  של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש/ת.

 • עם מסירת פרטי הגולש/ת לאתר, מסכים/ה כי הנהלת האתר ו\או מי מטעמה או בהרשאתה, תהיה רשאית לפנות לגולש/ת, בין באמצעות דוא”ל, טלפון ובין באמצעים אחרים, ולהציע לו חומר פרסומי אודות שירותים ו\או מוצרים ו\או מבצעים ו\או פעילויות של האתר וכל מידע אחר בו סבור האתר כי הגולש/ת יימצאו בו עניין מכוח השימוש באתר. במקרה של רישום ללא הרשאה, ניתן לפנות בבקשה להסרה מרשימת התפוצה באמצעות דואר אלקטרוני להנהלת החברה: ayuli315@gmail.com והנהלת האתר תפעל להסרת הגולש מרשימת התפוצה של האתר. בנוסף הגולש/ת מאשר/ת בזה להנהלת האתר להעביר את פרטיו/ה האישיים לצדדים שלישיים בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וכי לא תהייה לו/ה כל טענה ו\או תביעה בהקשר להעברת פרטיו/ה האישיים כאמור לעיל.

 • גולש/ת האתר מתחייב/ת לפעול אך ורק בהתאם לתנאי ומטרות האתר. הגולש/ת מתחייב/ת להימנע משיבוש פעילותו התקינה ו\או פגיעה באתר בכל צורה שהיא, וכן מפגיעה בכל צורה שהיא בכל גולש/ת אחר/ת – בין אם במישרין ו\או בעקיפין – באמצעות כל מכשיר או אמצעי תקשורת. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לגבות פיצוי כספי כזה או אחר בגין הפרת תנאי זה, וכל האמור עפ”י שיקולה הבלעדי של הנהלת החברה ו\או מטעמה.

 

 • באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז, ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי של הגולשים וניתוח תנועתיהם באתר, הרגלי גלישה וניתוח קליקים וזמן השהייה באתר, במידה והגולש/ת מעוניין/ת להימנע מקבצים אלו, הדבר יתפאשר באמצעות הגדרת חסימת עוגיות ו\או מחיקתם במחשב הגולש ועל ידו בכל עת.

 • הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי הגולשים הרשומים באתר ו/או מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי הנהלת האתר.

 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע המתקבל על הגולש לצרכים סטטיסטיים ולשמור את המידע לצריכה. כמו כן, לשמור עותק ו\או גיבוי של המידע לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 • סריקת רובוטים של האתר ותכנים באתר מותרת אך ורק עבור רובוטים של מנועי החיפוש, ורק למטרת הוספת האתר לאינדקס מנועי החיפוש. כמו כן חל איסור מוחלט על שימוש ברובוטים לסרוק את תוכן האתר למטרה אחרת.

 • על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, וסמכות השיפוט תהיה נתונה לבתי המשפט בישראל בלבד.

לפניות וברורים באמצעות המייל  לכתובת:ayuli315@gmail.com.

אנו נעשה את מירב המאמצים להשיב לכל פנייה ושאלה.

אתר ayuli315 anti-aging clinic, מופעל מנוהל ע”י ayuli315

(להלן: “הנהלת האתר”) למטרת פרסום ושיווק של שירותים ו\או מוצרים בתחום האסתטיקה וטיפולי אנטי אייג’ינג.

בגלישה ו/או בשימוש  בפעולות באתר, הינך מאשר/ת ומצהיר/ה כי קראת את תקנון האתר וכי הינך מביע/ה את הסכמתך לאמור בו וכי אין ולא יהיה לו ו\או למי מטעמך כל טענה או תביעה כנגד חברת ayuli315 anti aging clinic  ו\או מי מטעמה ו\או מעובדיה ו\או ספקיה ו\או לצד ג’ כלשהו בכל הקשור לאתר.

תוכן האתר (להלן: “תוכן האתר” ו\או “תכני האתר”) הינו כל המידע מכל סוג ובכל צורה ואופן המופיעים באתר :לרבות טקסט, אנימציה, תמונה, קוד האתר, עיצוב וגרפיקה.

 • התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.

 • האתר הנו אתר אינפורמטיבי ו\או שיווקי ו\או לסייע להרחיב מידע בתחומי טיפולי אנטי אייג’ינג ואסתטיקה מתקדמת. התכנים באתר נועדו להתייחסות כללית בלבד, ואינם מהווים, בשום פנים ואופן, עצה רפואית ו\או חוות דעת רפואית ו\או תחליף להתייעצות עם מומחה. אבחון וייעוץ יינתן, במסגרת פעילות הקליניקה ובאופן אישי בלבד.

 • הגולש/ת מצהירים  כי לא תהיה להם כל זכות ו\או טענה ו\או תביעה כלפי הנהלת האתר וכי כל שימוש שיעשה באתר לרבות הסתמכות כלשהי על תכני האתר, יהיה באחריותם  המלאה והבלעדית בלבד.

 • תוכן האתר לגבי התאמה לטיפולים אינו מהווה ייעוץ רפואי ו\או חוות דעת רפואית ו\או תחליף להתייעצות עם מומחה. כתנאי לקבלת טיפול כלשהו על הגולש/ת לעבור בדיקת התאמה לקבלת הטיפול אצל רופא מטעם הקליניקה.

 • המונח “טיפול” -משמעו לכל טיפול המוצע באתר ו\או בקליניקה בחלקי הגוף השונים.

 • הנהלת האתר פועלת על מנת לספק את המידע בצורה הנכונה, המיטבית והמדויקת. אך ייתכנו טעויות באתר.

 • בעצם הגלישה באתר, מצהיר/ה הגולש/ת כי לא תהינה  טענות כלשהן כנגד הנהלת האתר בגין טעויות ו\או מידע שגוי ו\או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר בכל צורה שהיא ו\או כל תוצאה שתגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר. התחום הנו דינמי והטיפולים משתנים בהתאם להתפתחויות טכנולוגיים וחידושים של החומרים.

 • לגבי קישורים לאתר חיצוניים הם אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית של הגולש ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של הגולש.

 • Ayuli315 anti aging clinic עורכת מבצעים, הטבות וכיוצ”ב המפורסמים באתר ו\או באמצעים אחרים ונוספים. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל רגע, מכל סיבה שהיא, עפ”י שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע או ההטבה ו\או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו\או לשנות את תנאי התקנון הקשורים בו וכי הגולש/ת ו\או המשתתף/ת ו\או הזוכה במבצע הצהיר/ה בזאת כי לא תהיה לו/ה כל טענה לגבי שינוי תנאי המבצע או ההטבה ו\או הפסקתו ו\או סיומו.

 • כל זכויות היוצרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר וזה וכל זכויות מכל סוג שהוא הכלולים בו, לרבות: לוגו האתר, שם האתר, עיצוב האתר, עמודי האתר, טקסטים, גרפיקה, צילומים, איורים, כותרות, דומיין האתר, קישורים, מידע טכנולוגי הדרוש להפעלתו, קודי המחשב ו\או כל חומר אחר הכלול בו – הנם שייכים להנהלת האתר בלבד.

 • למען הסר ספק מובהר, כי השימשו באתר אינו מקנה לגולש/ת בו זכות כלשהי. הגולש/ת אינם ראשים ליצור מחדש, לשכפל, להעתיק ו\או לעשות שימוש כלשהו לרבות שימוש מסחרי בתוכן האתר ללא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של הנהלת האתר.

 • הנהלת האתר ו\או מי מטעמה לא תהיה אחראית לשימוש שייעשה באתר ע”י הגולש/ת. הגולש/ת יישא לבדו באופן בלעדי בכל אחריות כאמור, לרבות כל נזק העלול להיגרם בעקבות כל שימוש באתר. הגולש/ת מסכים/ה ומצהיר/ה כי אין להם לוא תהיה להם כל טענה כלפי הנהלת האתר בכל מקרה בו נפגעה אבטחת האתר באופן מלא או חלקי וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר, מבלי שתהיה להנהלת האתר ו\או למי מטעמה כל שליטה על כך. הגולש/ת מסכים/ה ומצהיר/ה כי הנהלת האתר ו\או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל שימוש כאמור, לרבות לכל נזק בגינו.

המשך ◄